برچسب: بهترین کلینیک کاشت ابرو در اندرزگو

  • کاشت ابرو در اندرزگو | 09921616192

    کاشت ابرو در اندرزگو عینک‌های محافظ (تهیه‌شده) برای ابرو باید هنگام خوابیدن برای ۲ شب اول پوشیده شود. از نوردهی بیش از حد خورشید به صورت برای سه ‌تا چهار هفته بعد از روند کار خود پرهیز کنید. قبل از غروب آفتاب  بهتر است از کلاه کنید. مرکز کاشت ابرو در اندرزگو کاشت ابرو در […]