برچسب: مرکز کاشت ابرو در کاشانک

  • کاشت ابرو در کاشانک | 09921616192

    کاشت ابرو در کاشانک “بسیار راضی”. علاوه بر این، یک پانل کور از سه بی‌طرف. ناظران (یک دانشجوی پزشکی، یکی از ساکنان جراحی پلاستیک و یکی از آن‌ها متخصص جراحی پلاستیک، نتیجه زیبایی‌شناسی را ارزیابی کرد. ابروهایش را درهم کشید. از ناظران خواسته شد که به آن‌ها نگاه کنند کاشت ابرو در شمال تهران  کاشت […]