برچسب: کاشت ابرو در چیذر تهران

  • کاشت ابرو در چیذر | 09921616192

    کاشت ابرو در چیذر جذام و غیره. با اینکه کاندیدای درست کسی است که انتظارات دقیق، درک محدوده‌های مورد نیاز، دارا می‌باشد. عیب و ایرادی ندارد که صرفا جنبه ظاهری و ثبات داشته باشد، با بیماری درمان شده، بیمار هنوز انتظار یک جراحی نزدیک و کامل را دارد نتیجه. حتی مشکلات مربوط به بازسازی را […]