برچسب: کاشت ابرو در کریم خان تهران

  • کاشت ابرو در کریم خان | 09921616192

    کاشت ابرو در کریم خان   این است که محققان با انجام آزمایش های مختلف به این نتیجه رسیدند که برای تشخیص چهره هر فرد لازم است و آن فرد ابرو داشته باشد چون بدون داشتن ابرو تشخیص چهره کاملاً غیر ممکن می باشد و آزمایشاتی که انجام دادندوبه این نتیجه رسیدند که حدود ۴۶ […]