برچسب: کلینیک کاشت ابرو در زعفرانیه

  • کاشت ابرو در زعفرانیه | 09921616192

    کاشت ابرو در زعفرانیه بیشتر پیوند ۱ – موها در طول مرزها، حاشیه و دم به کار می‌رود. منطقه. بعد از این که پیوند برقرار شد، از بیمار خواسته می‌شود که بنشیند و ابروها مورد بررسی قرار می‌گیرند .پیوند اضافی در صورتی که کوچک باشد قرار داده می‌شود تنظیمات مناسب تلقی می‌شوند. کاشت ابرو در […]